SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203062/007 | 9900 Körmend, Rákóczi u. 2.

Intézmény logo

Vas Vármegyei SZC Rázsó Imre Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Egyéb foglalkozások

SNI-habilitáció/rehabilitáció

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésével Lákics Ivett gyógypedagógust bízta meg intézményünk. Heti 1 alkalommal, 3 órában foglalkozik a problémákkal küzdő diákokkal. Személyre szabottan, illetve csoportos munkára építi tevékenységét. A célkitűzések között szerepel a lemorzsolódás elkerülése, a hiányosságok csökkentése és a kompetenciák fejlesztése játékos feladatok keretében. Ezek a tanórák lehetőséget adnak a különböző osztályokban tanulók csapatépítésére. Fokozottan ügyelünk arra, hogy a felkínált lehetőségeket igénybe vegyék a diákok, továbbá koordináljuk az éves felülvizsgálatokon történő megjelenésüket. Dienes Dorina Valentina gyógytornász-fizioterapeuta a mozgásszervi rehbilitációs ellátást biztosítja heti 2 órában.

BTMN-rehabilitáció

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését Győrfi Erzsébet és Németh Eszter oktatók végzik. A foglalkozások heti 6 órában, kiscsoportos keretek között zajlanak, melyeken személyre szabott feladatokkal a helyes kommunikációra, a szövegértésre, a logikus gondolkodásra és egyéb kompetenciákra koncentrálunk. A kislépések elvén haladva, közös célok kitűzésével és önreflexióval zárul minden hónap. Az osztályfőnökökkel és az oktató kollégákkal együttműködve oldjuk meg a felmerülő problémákat. A gyerekek egyéni igénye és képességei, illetve aktuális lelkiállapota mindig meghatározza az elérendő teljesítmény minőségét és mértékét. Célunk a lemorzsolódást megakadályozni, valamint a tanulást közösségi élménnyé, lehetőséggé, nem pedig akadállyá tenni a jelen formálásában és a jövőkép építésében.

Tömegsport

Iskolánk délutáni foglalkozások keretében lehetőséget biztosít tanulói számára, hogy tömegsport foglalkozáson vegyenek részt.

Ezek célja a következő:

  • a mozogni vágyó fiatalok szabadidejének értelmes eltöltése
  • az együttműködési képesség fejlesztése
  • a különféle sportágak kipróbálása, megszerettetése
  • az egyéni teljesítőképesség növelése
  • az egészséges életmódra törekvés segítése
  • a különféle sportágakban kiemelkedő, tehetséges diákok kiválogatása
  • sportversenyekre való felkészítésük

A tanév során – munkatervi vállalásunknak megfelelően – különféle sportági háziversenyeket szervezünk, például: kosárlabda, labdarúgás.

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a foglalkozásokon részt vevő gyerekek játékosan, aktívan töltsék el a délutánt, közben minél több sportágat, sportági szabályt ismerjenek meg, s azokat tudják a játékok során alkalmazni is.

Rázsó Diákszínpad

A 2022/23-as tanévtől megalakult a Rázsó Diákszínpad (egykori Rázsó Teátrum).  A közösség feladata az ünnepségek és megemlékezések színre vitele. A rátermettséggel megáldott, érző és értő szívű szereplők a katarzis lehetőségét kínálják  nézőközönségüknek "a világot jelentő deszkákon". Tehetségük kibontakoztatása és a kompetenciák fejlesztése kiemelkedő célja a társulatnak.


Partnereink

SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum


Vas Vármegyei SZC Rázsó Imre Technikum

9900 Körmend, Rákóczi u. 2.

Telefon: +36/94/594-077

E-mail: titkarsag@razso.hu

OM azonosító: 203062/007

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000175


2024Vas Vármegyei SZC Rázsó Imre Technikum